Voorbereiding

Gonini-expeditie 1903


In 1897 kwam in het bestuur van de Vereniging voor Suriname het plan naar voren voor ‘een systematisch, wetenschappelijk onderzoek van de gedeelten der kolonie Suriname, die tot nog toe door Europeanen niet of slechts sporadisch werden bezocht,..’ Men besloot het gebied van de Coppename en de Saramacca voor een onderzoekingstocht uit te kiezen. Dit plan ging de financiële draagkracht van de Vereniging ver te boven. Daarom werd contact gezocht met de Treub-Maatschappij en het Aardrijkskundig Genootschap om het plan te ondersteunen. De Commissie tot wetenschappelijk onderzoek van Suriname werd opgericht.
Na de Coppename- en Saramacca-expeditie (1901 en 1902/1903) ging de commissie aan het werk om de derde onderzoekstocht naar de binnenlanden uitgezonden te krijgen. Het was eerst de bedoeling het brongebied van de Surinamerivier in kaart te brengen. Van regeringswege komt echter het verzoek het Lawagebied te onderzoeken. Daarom ging de expeditie de Goninirivier met haar belangrijkste armen, de Wilhelmina en de Emma, en het omliggend terrein karteren.