Voorbereiding

Toemoekhoemak-expeditie 1907

Arbeiders wachtend voor bureau der Koloniale Spoorwegen te Paramaribo.

Vier tochten hadden veel van het land en zijn volk in kaart gebracht. Er was geen dringende reden om weer een expeditie naar Suriname uit te zenden. Pas toen in 1906 met Brazilië een verdrag werd gesloten over afbakening van het zuidelijk grensgebied, kwam de wenselijkheid van een volgende tocht weer in zicht.
Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap nam in 1907 het voortouw toen de regering twintigduizend gulden wilde reserveren.