W
?

Financiering
Onderzoek
In kaart brengen
Driehoeksmeten
Fysische antropologie
Metingen
Expeditieteam
Uitrusting
Verzamelen volkenkundige voorwerpen en informatie
Ruilhandel tijdens de Tapanahoni- expeditie

Wat komt er allemaal bij zo’n expeditie kijken?

Ruilhandel tijdens de Tapanahoni- expeditie
De Goeje: 'Onze ruilartikelen schenen op de roode vrienden eene groote aantrekkingskracht uit te oefenen. Al het moois kwam nu voor den dag: messen, spiegeltjes, kralen, porseleinen knoopjes, mondharmonica's, scharen, vischhaken, enz. enz. en weldra was de ruilhandel in volle gang. Bij dezen handel merkten we op hoe eigenaardig de smaak dezer Indianen is en van welk een geheel ander standpunt zij de waarde van een voorwerp beschouwen, als wij dat doen. Een mooi veeren voorwerp b.v., waarvoor we eenige pennemessen en een schaar boden, werd niet afgestaan, doch wel wilden ze het ruilen tegen eene kleine mondharmonica, die veel minder waarde had. Om een katoenen hangmat machtig te worden moet men een van de volgende voorwerpen geven: twee kaarten met porseleinen knoopen, een houwer (kapmes), dan wel een katoenen muskietenkleed. De jachthonden hebben bij de Indianen wel de meeste waarde, omdat zij ook bij de boschnegers den meesten aftrek vinden. De jachthonden zijn dan ook bij de Indianen zeer duur en de prijs van een goed afgericht dier is: 1 bijl, 1 kapmes, 1 gewoon mes, 1 schaar, 1 stuk doek, 1 bosje kralen.'