W
?

Financiering
Onderzoek
In kaart brengen
Driehoeksmeten
Fysische antropologie
Metingen
Expeditieteam
Uitrusting
Verzamelen volkenkundige voorwerpen en informatie
Ruilhandel tijdens de Tapanahoni- expeditie

Wat komt er allemaal bij zo’n expeditie kijken?

Onderzoek
Geografisch onderzoek stond in de KNAG-expedities centraal. Het doel was onbekende gebieden te verkennen, beschrijven en in kaart te brengen. Aanvullend werden er op de meeste expedities geologische, antropologische, botanische en zoölogische collecties verzameld. Er werd dus geografisch onderzoek in de ruime zin van het woord gedaan. Er kwam van alles mee terug naar Nederland: verzamelingen stenen, planten, insecten, gebruiksvoorwerpen van de lokale bevolking, foto's en tekeningen en natuurlijk zelf gemaakte kaarten.

(Geologie = Aardkunde, Antropologie = Volkenkunde, Botanie = Plantkunde, Zoölogie = Dierkunde)

[Verder]