W
?

Financiering
Onderzoek
In kaart brengen
Driehoeksmeten
Fysische antropologie
Metingen
Expeditieteam
Uitrusting
Verzamelen volkenkundige voorwerpen en informatie
Ruilhandel tijdens de Tapanahoni- expeditie

Wat komt er allemaal bij zo’n expeditie kijken?

In kaart brengen
Een van de doelen van alle expedities is het opmeten van het landschap, landmeten. Met de gegevens van dit landmeten tekent men nauwkeurig kaarten. Een van de gebruikte methodes is het driehoeksmeten (trianguleren). Voor het opmeten van het landschap zijn instrumenten nodig en vrij uitzicht op bergtoppen in de omgeving.

De Goeje schrijft in zijn verslag van de Toemoekhoemak-expeditie het volgende over het in kaart brengen van een indianenpad: 'Daarvoor moet men eenige instrumenten, nl. een passenteller of pedometer, een aneroide-barometer, kompas en horloge, telkens aflezen, en het gevondene optekenen. Wij deden dat op de wijze die mij in 1904 praktisch bleek, en wel: de doos met barometer aan een riem voor de borst; op het deksel daarvan een blad papier met punaises bevestigd. Pedometers in de zakken hangend, potlood en kompas aan een koord om den hals, horloge aan ketting in den borstzak. Het kompas houdt men nu bijna voortdurend in de hand, en teekent telkens de waargenomen richting aan. De barometer, waarmede de hoogte bepaald wordt leest men minstens op elken top en in elk dal af. En bij al deze waarnemingen, zoo ook wanneer men een beekje of nadere terreinbijzonderheid passeert, worden horloge en pedometers afgelezen.'

[Verder]