W
?

Financiering
Onderzoek
In kaart brengen
Driehoeksmeten
Fysische antropologie
Metingen
Expeditieteam
Uitrusting
Verzamelen volkenkundige voorwerpen en informatie
Ruilhandel tijdens de Tapanahoni- expeditie

Wat komt er allemaal bij zo’n expeditie kijken?

Fysische antropologie
Op veel expedities was er ook aandacht voor de fysische antropologie. De expeditieteams onderzochten de bevolkingsgroepen die ze tegenkwamen. Van honderden mensen maakten ze foto's van voren en van de zijkant. En ze verrichten allerlei metingen aan het hoofd en de rest van het lichaam. Later is er veel discussie ontstaan over deze manier van onderzoek.

[Verder]