W
?

Financiering
Onderzoek
In kaart brengen
Driehoeksmeten
Fysische antropologie
Metingen
Expeditieteam
Uitrusting
Verzamelen volkenkundige voorwerpen en informatie
Ruilhandel tijdens de Tapanahoni- expeditie

Wat komt er allemaal bij zo’n expeditie kijken?

Uitrusting
Transport geologische collectie op Molukken

Le Roux met panorama fototoestel

Op de expedities werden enorme hoeveelheden goederen meegenomen. Bijna alles werd vanuit Nederland meegenomen. Er zijn nog allerlei voorraadlijsten met daarop levensmiddelen, gereedschappen, huisapotheek, het schrijf- en tekenmateriaal, de kleding en dergelijke zijn gespecificeerd. Er moesten natuurlijk wetenschappelijke instrumenten en hulpstukken mee, die nodig waren voor het verzamelen en conserveren van de geologische en natuurhistorische collecties, voor het doen van topografische metingen en voor het aanleggen van een verzameling fotografie. Vooral in een land als Suriname, waar men via de verschillende rivieren het binnenland moest binnendringen, was zo'n wijze van registreren erg belangrijk. Van elke kist moest de inhoud precies worden beschreven, vooral met het oog op mogelijke ongevallen in stroomversnellingen en watervallen.

[Verder]