.

In kaart gebracht met kapmes en kompas

EXPEDITIES EN ONDERZOEKSTOCHTEN 1873 - 1960

. In de 19de en 20ste eeuw werden vanuit Nederland veel expedities naar verre landen georganiseerd. Expeditieteams trokken voor metingen en waarnemingen de jungle in, beklommen bergen, bestudeerden de cultuur van de lokale bevolking en verzamelden veel voorwerpen. Ook het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) zond expedities uit.
‘Tot vermeerdering der kennis van de Aardbol’ - Dit was de doelstelling van het Aardrijkskundig Genootschap (later KNAG) bij de oprichting in 1873. Om dit doel te bereiken maakte het KNAG tussen 1873 en 1960 meer dan zestig expedities en onderzoekstochten naar landen buiten Europa (mede) mogelijk.

In het archief van het KNAG en verschillende musea zijn verslagen, brieven, kaarten, voorwerpen en foto's van de verschillende expedities opgeslagen. Met behulp van al dat materiaal wordt hier het verhaal van acht expedities verteld.

KNAG 130 jaar - 1873 – 2003.