Inleiding


Vergroot

Midden-Sumatra-expeditie 1877 - 1879

Naar de binnenlanden van Sumatra

Doel: Het in kaart brengen van het stroomgebied van de Hari. Door verschillende wetenschappers werden ook de natuur en de bevolking onderzocht.
Resultaat: Wetenschappelijk niet helemaal geslaagd, wel kan een kaart van Midden Sumatra worden getekend en worden interessante etnografische en biologische voorwerpen mee naar Nederland gebracht.
Kosten: ca. 50.000 gulden
Duur: twee jaar
Expeditie-
leiding:

J. Schouw Santvoort, J.F. Snelleman, A.L. van Hasselt en D.D. Veth