Inleiding


Vergroot

Toemoekhoemak-expeditie 1907

Het indianenpad en de wespenproef

Doel: Het verkennen van het gebied bij de zuidgrens van de kolonie. De Suriname-rivier in kaart brengen.
Resultaat: Zuidelijk Suriname grotendeels in kaart gebracht. Suriname-rivier niet meer bevaren.
Kosten: 23.194 gulden
Duur: 5 maanden
Expeditie-
leiding:

De Goeje (leiding, cartograaf), Bisschop van Tuinen