W
?

Financiering
Onderzoek
In kaart brengen
Driehoeksmeten
Fysische antropologie
Metingen
Expeditieteam
Uitrusting
Verzamelen volkenkundige voorwerpen en informatie
Ruilhandel tijdens de Tapanahoni- expeditie

Wat komt er allemaal bij zo’n expeditie kijken?

Wat komt er nu allemaal kijken bij het organiseren van expedities? De KNAG-expedities hebben overeenkomsten wat betreft de financiering, het onderzoek, de omvang en samenstelling van het expeditieteam, de uitrusting en de manier van verzamelen van bijvoorbeeld de volkenkundige voorwerpen en informatie.