Kaarten en voorwerpen

Kaarten
Voorwerpen

Zuidwest Afrika expeditie 1884 - 1885

Voorwerpen

De kunst van de Chowke
De volken die leven in het gebied van de Kwango- en Kasairivier delen een gezamenlijke geschiedenis die teruggaat tot de opkomst van het Lunda rijk in de 16e eeuw. Vooral Chokwe beeldhouwers zijn vermaard om hun snijkunst en de beste voorbeelden bewaren een rijkdom aan motieven, die onder het patronage van het hof tot een eigen stijl heeft geleid.

Waarzeggersbundel, mpiya
De rode en witte pigmenten vormen een soort kompas, waarmee de waarzegger de richting van het kwaad kon aangeven. Zo opgevat zou de mpiya slechts twee richtingen kennen, links en rechts, goed en kwaad.
Bakongo, Kongo, West-Afrika.
Rijksmuseum voor Volkenkunde.

Kalebas
Deze uitgeholde kalebas diende als waterfles en werd verzameld te Banana, de Europese handelsnederzetting aan de riviermonding van de Kongo.
Kongo, West-Afrika.
Rijksmuseum voor Volkenkunde.

Krachtfiguur, nkisi
In de opvatting van de Bakongo zijn beelden zonder krachtmiddelen (vaak plantaardig) niet ‘geladen’ en kunnen daarom niet aangesproken worden. Voor het aanspreken van krachtbeelden kan de hulp ingeroepen worden van een waarzegger, nganga, die de geest in het beeld kan verleiden tot het geven van tekens die alleen hij kan verstaan.
Bakongo, Kongo, West-Afrika.
Rijksmuseum voor Volkenkunde.

Moederschapsbeeld
Dit moederschapsbeeld (mythologisch krachtbeeld) is het interessantste object dat uit Zuidwest-Afrika is meegenomen. De slang is in de Afrikaanse mythologie een bode van gene zijde. De manier waarop de kop is uitgesneden wijst op een Europese inspiratiebron.
Vili, Kongo of Angola.
Rijksmuseum voor Volkenkunde.

Ceremoniële schotel
Alleen de beste beeldhouwers van de Chokwe konden dit soort schotels maken. Ze werden in opdracht van het hof of een lokale hoofdman gemaakt.
Chokwe, Angola.
Rijksmuseum voor Volkenkunde.

Ceremoniële scepter en staf
Alleen leden van het hof van de Chokwe konden het zich veroorloven dit soort fraai gesneden werken aan te schaffen. De uitgewerkte haartooien zijn gangbaar onder de vrouwelijke elite.
Chokwe / Songo, Angola.
Rijksmuseum voor Volkenkunde.