Kaarten en voorwerpen

Kaarten
Voorwerpen

Centraal Nieuw-Guinea 1939

Kaarten


Overzichtskaart van het westelijk deel van Nederlands Centraal Nieuw-Guinea; Terrein der Expeditie 1939 van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.

Voornaamste stroomgebieden van Westerlijk Centraal Nieuw-Guinea, schaal 1:2.000.000.