Voorbereiding

Noord-Amerika 1882 - 1883

De antropoloog Herman F.C. Ten Kate reisde in 1882 naar de nieuwe wereld. Hij wilde zoveel mogelijk indianenstammen bezoeken om een beeld te krijgen van deze snel verdwijnende, oorspronkelijke culturen. Hoewel pas 24 jaar oud had hij een gedegen opleiding aan de Universiteit van Leiden en enkele Franse Instituten genoten. Dat leverde hem uitstekende aanbevelingsbrieven op waarmee hij fondsen bij elkaar sprokkelde. Zowel het Aardrijkskundig Genootschap, als het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen droegen bij in de kosten. Uiteindelijk schonk zijn vader de resterende zevenduizend gulden om de wetenschappelijke droom van zijn zoon werkelijkheid te laten worden.