Inleiding


Vergroot

Tapanahoni-expeditie - 1904

Contact met de Trio en Oyana indianen

Doel: Het stroomgebied van de Tapanahoni-rivier in kaart brengen, de Suriname-rivier in kaart brengen en de cultuur, taal en gewoonten van indianen bestuderen.
Resultaat: Aan de eerste opdracht wordt voldaan, maar de Suriname-rivier wordt niet in kaart gebracht. Wel wordt er een collectie van voorwerpen van Trio- en Oyana-indianen aangelegd.
Kosten: 30.569 gulden
Duur: 5 maanden
Expeditie-
leiding:

Franssen Herderschee (cartograaf en leiding), De Goeje (cartograaf) en Versteeg (arts).