Voorbereiding

Tapanahoni-expeditie - 1904Amper was de Gonini-expeditie afgelopen of de vierde onderzoekstocht naar de binnenlanden van Suriname was onderweg. Dit keer lag het verkenningsterrein westelijker in het stroomgebied van de Tapanahoni. Het doel van deze expeditie was het in kaart brengen van het stroomgebied van de Tapanahoni en het brongebied van de Surinamerivier. Aan de eerste opdracht werd voldaan, maar het tweede doel bleek uiteindelijk niet haalbaar.