Flores-expeditie 1888
Timor expeditie 1890
Expeditie Kei-eilanden
1889
Zuidwest Nieuw Guinea
expeditie 1904/05
Nieuwenkamp in
Indonesië 1915

Topstukken

Lang niet alle expedities en onderzoekstochten die (mede) door het KNAG zijn uitgezonden worden op deze site beschreven [zie de zestig expedities]. Tijdens al deze tochten zijn vele, vaak bijzondere, voorwerpen meegenomen. In Topstukken zijn een aantal van deze voorwerpen te zien. Het zijn voorwerpen die zijn meegenomen tussen 1888 en 1915 uit toenmalig Nederlands-Indië, tijdens reizen door onder andere Flores, Timor, Kei-eilanden, Nieuw Guinea, Java en Bali.