W
?

Financiering
Onderzoek
In kaart brengen
Driehoeksmeten
Fysische antropologie
Metingen
Expeditieteam
Uitrusting
Verzamelen volkenkundige voorwerpen en informatie
Ruilhandel tijdens de Tapanahoni- expeditie

Wat komt er allemaal bij zo’n expeditie kijken?

Metingen
Ten Kate schrijft in zijn verslag van zijn onderzoek in Noord-Amerika: 'De vrouw van Don Juan kende een weinig Pagago en wist het, na lang praten, zoover te brengen, dat de oude Luz mij wilde toestaan een omtrek van haar hand en voet te nemen. Voor het blinkende instrument waar mede ik haar hoofd wilde meten, toonde ze een soort van angst, en zij was niet te bewegen haar hoofddoek af te doen. Dienzelfden middag bij den maaltijd kon ik mijn kennis verrijken doordat ik na veel moeite de hoofden van twee schuchtige jonge meisjes mat, en eenige andere waarnemingen kon doen. Toen ik gereed was, staarden ze mij met een soort van schuwe verwondering aan en barstten ten slotte in een zenuwachtig lachen uit.'

In Todos Santos en La Paz krijgt hij weer de kans indianen te meten. Hij noteert het volgende in zijn verslag: 'De negen Indianen die ik te La Paz kon meten hadden een schedelindex variërend tussen 75 en 91, waaruit evenzeer het bestaan van twee hoofdelementen blijkt. Hun gelaatskleur had de schakeeringen van bruin, die het naaste bij de nummers 29, 30, 37, 44 der kleurentafel komen.'

[Verder]