Onderwijs

Lesmateriaal
Op expeditie!
Midden-Sumatra
Noord-Amerika
Suriname
Centraal Nieuw-Guinea
Praktische Opdracht

Informatie voor docenten

Onderwijs

Op expeditie!

Ben jij een geschikte expeditieleider? Bestudeer de volgende advertentie.

 1. a. Over welke ‘extreme omstandigheden’ zal het gaan in de advertentie? Noem twee voorbeelden.

  b. Botanie betekent ‘plantkunde’, zoölogie ‘zoogdierenkunde’, en antropologie ‘volkenkunde’.
  Van welke onderwerpen zou een expeditieleider verstand moeten hebben volgens de advertentie? Kies uit:

  Dieren- en plantenleven
  Cultuur van andere volkeren
  Stenen
  Gebergtevorming
  Het maken van kaarten
  Het opmeten van afstanden in het landschap
  Het maken van foto’s
  Het maken van kleding
  EHBO
  Het houden van huisdieren
  Het boerenbedrijf

  c. Voor al het onderzoek dat tijdens expedities werd gedaan, waren veel apparaten nodig. Ook nam een expeditie team voedsel mee en andere voorraden. Hoe regelden expeditieleiders het transport van al deze spullen? Geef drie mogelijke manier van vervoer.
  .

 
 
.