Onderwijs

Lesmateriaal
Op expeditie!
Midden- Sumatra
Noord-Amerika
Suriname
Centraal Nieuw-Guinea
Praktische Opdracht

Informatie voor docenten

Onderwijs

Suriname
Gebruik bij de volgende vragen de informatie over de expedities in Suriname op deze site.

 1. a. In welk werelddeel ligt Suriname?
  b. Volgens de teksten woonden er zowel indianen als marrons (bosnegers) in Suriname in de tijd van de expedities. De marrons hebben echter niet altijd in Suriname gewoond. Leg uit hoe zij voor 1900 in Suriname terecht zijn gekomen.
  c. Wat is de natuurlijke begroeiing van Suriname?

 2. a. Wat was het belangrijkste doel van deze drie expedities?
  b. In de introductietekst staat ‘een witte vlek voor blanken’. Leg in je eigen woorden uit wat dit volgens jou betekent.
  c. Wat voor soort onderzoek doen de expeditieteams nog meer?

 3. a. Wat was het belangrijkste vervoermiddel tijdens de expedities?
  b. Waarom was dit het belangrijkste vervoermiddel?

 4. a. Bekijk grafiek 1. Van welke rivier is dit een lengtedoorsnede?
  b. Welke expeditie vond over deze rivier plaats?
  c. Op welke hoogte ligt Albina? Gebruik ook de GB.
  d. Wat is het hoogste punt dat deze expeditie heeft bereikt?
  e. Bekijk de kaarten van Suriname en de grafiek bij 4a. Reizen de expeditieteams stroomopwaarts of stroomafwaarts?
  f. Welke andere moeilijkheden kwamen de expeditieteams tijdens het reizen tegen? Noem er twee.

  Grafiek 1

 5. a. Hoe kunt je op de kaarten van Suriname op deze site zien dat Nederlanders onderzoek deden in Suriname?
  b. Zoek zes voorbeelden van namen op de kaarten die te maken hebben met de Toemoekhoemak-expeditie, de Gonini-expeditie en de Tapanahoni-expeditie.

 6. a. Zoek in de teksten naar twee voorbeelden van contact met de lokale bevolking. Beschrijf deze voorbeelden.
  b. Is dit contact vriendschappelijk of vijandig?
  c. Geef twee argumenten voor je antwoord op vraag 6b.

 7. Bekijk de instrumenten (bij Voorwerpen).
  a. Waarom staan op de expeditiekaarten vooral bergtoppen, gebergten en rivieren nauwkeurig aangegeven?
  .

 
 
.